Personlig Assistans

Vår expertis inom området personlig assistans och assistansersättning är välkänd och vi har omfattande processerfarenhet inom området. Vår spetskompetens och kompromisslösa kunskapskrav rörande samtliga områden inom assistansbranschen garanterar vår ställning som Sveriges främsta advokatbyrå inom området. Beroende på det specifika uppdraget utförs det juridiska arbetet antingen av en jurist eller av ett team. Vi lämnar rådgivning och biträde till såväl företag i branschen som till privatpersoner.

Varje assistansanordnare har att iaktta ett omfattande regelverk av lagar, förordningar och föreskrifter. Vi biträder assistansanordnaren med rådgivning i alla slags ärenden och vi är det naturliga valet för alla företag som behöver initierad rådgivning och kvalificerat biträde inom området personlig assistans.

För att bedriva privat verksamhet enligt LSS krävs tillstånd. Vi lämnar rådgivning och biträde i alla frågor som rör ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller annan verksamhet enligt LSS. Vår expertis och erfarenhet inom tillståndsplikten är en verklig tillgång för dig som klient.
  • Insatser enligt LSS
  • Assistansersättning
  • Tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt LSS
KONTAKTPERSONER
Adam Grabavac
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 51+46 (0)70-570 00 35
Sofia Tedsjö
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 83+46 (0)70-276 38 24